RESTAURANT Korpilombolo és una il·lusió en lluita contra els elements